Diensten

Accountant en belastingconsulent zijn twee wettelijk beschermde titels. Het komt er dus op neer dat niet iedereen zich zomaar deze titels kan toeëigenen.

Een accountant is de permanente en wettelijke raadgever van bedrijven op het vlak van administratieve, boekhoudkundige of fiscale organisatie. Kortom: hij of zij organiseert de boekhouding en de rekeningen en informeert de bedrijfsleiding over het financieel reilen en zeilen van de onderneming.

 

Een belastingconsulent mag advies geven rond de fiscale verplichtingen die een bedrijf of in het algemeen een belastingplichtige moet nakomen.

VPS vult de job van accountant en belastingconsulent volledig in. Wij controleren en organiseren de boekhouding, verlenen fiscaal advies, vertegenwoordigen vennoten bij controle en onderzoek, maken verslagen op en adviseren met betrekking tot solvabiliteit en rendabiliteit van de onderneming.

 "Het dossier volledig afgewerkt."